Turn-key concept.

Subcontractors.

OM OSS

UBOSS AB är ett svenskt byggföretag som verkar i Sverige som dotterbolag av det kroatiska företaget Radman Grupa d.o.o. från Zagreb. Byggverksamheten startade 2002 i Kroatien och 2006 blev Radman Grupa ett ledande företag inom gipsverk, brandskyddsystem, husmålning, tegelverk och liknande verk i samband med kompletteringsarbeten i bostadshus, industrifastigheter, allmäna byggnader, hotell osv. Se referenser på www.radmangrupa.hr

2015 startade vi vår verksamhet i Sverige med liknande arbeten som beskrivet ovan, men vi expanderade vår verksamhet till ett bredare spann av arbeten, så nu är vi ett helt organiserat och utrustat företag för byggandet av fullständiga bostadshus och villor. Med ”helt organiserat och utrustat” menar vi kompetenta egna anställda och anställda i vårt systerbolag, samt maskineriet, containrarna, staketen, byggnadsställningsmaterialet, kranarna, gaffeltrucken, ett brett spann av små handverktyg, en produktionslokal (kapacitet: 3000 m2 ytterväggar, innerväggar och golv per månad) såväl som nödvändiga certifikat, kurser i maskinhantering och organisation av byggplatsen som BAS P/U, Byggregler och normer för VVS-auktorisation osv.

Rulla till toppen